Βομβαρδισμός με προειδοποιητικές επιστολές κατά της Κύπρου

  • Η κυβέρνηση δεν έχει κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς σχετικά με την οδηγία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
  • Καλείται, μεταξύ άλλων όπως ευθυγραμμίσει άμεσα την εθνική νομοθεσία με την Οδηγία της ΕΕ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Η Κομισιόν δίνει χρονικό περιθώριο πριν από την παραπομπή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Γράφει: Ε. ΖΑΠΑΤΑ

Η Κομισιόν στο πλαίσιο των μηνιαίων αποφάσεων διαδικασιών επί παραβάσει έστειλε στην Κύπρο οκτώ προειδοποιητικές επιστολές, μία παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και μια αιτιολογημένη  γνώμη.

Η Κομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ καθώς δεν αναβάθμισε, παρ’ όλες τις συνεχόμενες προτροπές, τα μητρώα εταιρειών οδικών μεταφορών. Αυτή η οδηγία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών - μελών σχετικά με τις εταιρείες οδικών μεταφορών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ και αποτελεί βασικό μέσο για τη διασφάλιση της επιβολής την νομοθεσίας της ΕΕ.

΄Οσον αφορά την αιτιολογημένη γνώμη η Κομισιόν  ζητά από την Κύπρο να της κοινοποιήσει τους λόγους αποτυχίας της σχετικά με τα μέτρα που ελήφθηκαν για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τις διαδικαστικές εγγυήσεις για παιδιά  είτε ύποπτα, είτε κατηγορούμενα σε ποινικές διαδικασίες. Και αυτό λόγω του ότι   αυτά τα παιδιά  είναι ευάλωτα λόγω της μικρής τους ηλικίας και έχουν δυσκολία να κατανοήσουν το νόμο και τα δικαιώματα τους. 

Η σχετική οδηγία της ΕΕ παρέχει δικαιώματα σε αυτές τες κατηγορίες παιδιών που είναι ύποπτα ή κατηγορούμενα σε ποινικές διαδικασίες σε όλα τα στάδια την ποινικής διαδικασίας μέχρι την τελική καταδίκη.  Δόθηκε στην κυπριακή κυβέρνηση χρονικό περιθώριο τέσσερις μήνες για να απαντήσει αλλιώς ακολουθεί παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. 

ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

΄Οσον αφορά τις προειδοποιητικές επιστολές, η πρώτη και καλύτερη αφορά στο ότι η κυβέρνηση δεν έχει κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς σχετικά με την οδηγία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  Και μάλιστα με την Κύπρο να είναι στο μάτι του κυκλώνα με σκάνδαλα για ξέπλυμα χρήματος τη στιγμή κατά την οποία στην ΕΕ έχουν υιοθετηθεί αυστηρότεροι κανόνες, οι κυβερνώντες περί άλλων τυρβάζουν.

Η προθεσμία της οδηγίας  για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήταν η 10η Ιανουαρίου 2020 και στην προειδοποιητική της επιστολή η Κομισιόν εκφράζει την λύπη της γιατί η Κύπρος απέτυχε στην εν λόγω οδηγία και χωρίς ικανοποιητική απάντηση εντός τεσσάρων μηνών θα αποστείλουν αιτιολογημένη γνώμη. 

΄Αλλη  επιστολή προειδοποιεί την κυβέρνηση όπως ευθυγραμμίσει την εθνική νομοθεσία με την Οδηγία της ΕΕ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθ’  ότι στην Νήσο των… Αγρίων ιδιωτικά έργα αρχίζουν εργασίες πριν τη σχετική έγκριση, με όλα τα γνωστά παρατράγουδα που βγαίνουν στον αέρα. 

Η Κομισιόν έδωσε στην κυπριακή κυβέρνηση χρονικό περιθώριο τέσσερις μήνες για την επίλυση αυτού του προβλήματος. 

Τι δεν καταλαβαίνουν στην ΕΕ; Τα συμφέροντα του περίγυρο των κυβερνώντων είναι υπεράνω των νόμων της ΕΕ.

Επόμενη  προειδοποιητική επιστολή  ζητά από την Κύπρο να μεταφέρει σωστά στη νομοθεσίας της την Οδηγία σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων.  Η Κύπρος, όπως αναφέρεται, δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την απαίτηση της σχετικής οδηγίας να ενημερώνει το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια. 

Εδωσαν την κυβέρνηση τέσσερις μήνες για διόρθωση της κατάστασης διαφορετικά θα ακολουθήσει αιτιολογημένη γνώμη. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Σε άλλη προειδοποιητική επιστολή η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να εφαρμόσει πλήρως τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων διαχείρισης και εκθέσεων ελέγχου σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις γνωστές εταιρείες  ΛΤΔ εταιρείες  στις οποίες οι ιδιοκτήτες τους έχουν περιορισμένη ευθύνη απέναντι στα χρέη τους, δηλαδή είναι υπεύθυνοι μέχρι το ποσό του μετοχικού τους κεφαλαίου. 

΄Εμφαση γίνεται στις εταιρείες επενδύσεων καθ’  ότι δεν υποβάλουν τις οικονομικές καταστάσεις τους.  ΄Εδωσαν στην κυπριακή κυβέρνηση τέσσερις μήνες για να απαντήσει στα επιχειρήματα που προέβαλε η Κομισιόν. 

Άδικα θα περιμένουν γιατί τα επενδυτικά ταμεία κοράκια μαζί με τις τράπεζες είναι αυτά που κάνουν κουμάντο στην οικονομία του τόπου και όχι οι ούτω καλούμενοι κυβερνώντες.

  • Οι άλλες προειδοποιητικές επιστολές αφορούν την εσφαλμένη εφαρμογή κανόνων σχετική με την οδική ασφάλεια, την εσφαλμένη εφαρμογή της ΕΕ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για πολυτροπικές μετακινήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ και έχουν τέσσερις μήνες για να απαντήσουν. 

Επίσης η Κομισιόν προειδοποιεί με επιστολή της την παράλειψη της Κύπρου στην παροχή και λειτουργία υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων, δηλαδή την επικοινωνία μεταξύ αεροσκαφών και εδαφών που μεταφέρονται μέσω συνδέσμων δεδομένων συμπληρώνοντας τις φωνητικές επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας καθ’  ότι η έλλειψη εξοπλισμού εμποδίζει τους πιλότους να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων.  Και η τελευταία προειδοποιητική επιστολή αφορά την αποτυχία της κυβέρνησης να ορίσει βάσει κανονισμού της ΕΕ ένα «δίκαιο πολιτιστικό σώμα».

Εμείς κρατούμε τις προειδοποιήσεις για τα ανήλικα παιδιά, το ξέπλυμα χρήματος και το περιβάλλον. ΄Οπως λεν, βαθιά βροντή, κοντή βροχή αλλά σε ώτα μη ακουόντων γιατί όσον αφορά το ξέπλυμα και το περιβάλλον δεν υπάρχει περίπτωση να συνετιστούν οι κυβερνώντες γιατί γι’ αυτούς πάνω από όλα η «ανάπτυξη» για χάρη της πώλησης χρυσών για τους ίδιους και τον περίγυρο τους, διαβατηρίων.

 

 

Περισσότερα ΝΕΑ

About US

H gnomionline είναι το ειδησεογραφικό portal της Εβδομαδιαίας Πολιτικής Εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» με κύρια αποστολή την ενημέρωση των επισκεπτών του για τα μεγάλα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Είναι δομημένη σε κατηγορίες για εύκολη αναζήτηση από τους χρήστες, με κυριότερα πεδία τα εξής: Πολιτική, οικονομία, συνδικαλιστικά, ιδεολογικά, πολιτισμός, επιστήμη, τεχνολογία, περιβάλλον, υγεία, αθλητισμός.

 

Πρωτοσελιδο

Subscribe

 

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Gnomionline Newspaper:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.

 

Επικοινωνια

  • Λουτρακίου 3Β,2027,Στρόβολος
  • ΤΗΛ: 22311873 , FAX: 22316793
  • gnomi.newspaper@cytanet.com.cy
Top