16 Ιούνιος 2015

Στα €118 εκατομμύρια ανερχόταν το συνολικό οφειλόμενο ποσό προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις 31 Δεκεμβρίου του 2014, εκ των οποίων ποσό ύψους €49,4 εκ. αφορούσε καθυστερημένες οφειλές λογαριασμών ηλεκτρισμού ρεύματος, σύμφωνα με την Έκθεσή του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη επί των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής για το 2014.

Ο κ. Μιχαηλίδης διαπιστώνει την ανάγκη “για πιο αυστηρή εφαρμογή της Εισπρακτικής Πολιτικής που έθεσε η Αρχή για αντιμετώπιση του προβλήματος των καθυστερημένων οφειλών και έγκαιρη λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων (π.χ. διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νομικά μέτρα κ.λ.π) για διασφάλιση των συμφερόντων της Αρχής”.

Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, το συνολικό οφειλόμενο ποσό για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 31.12.2014, συμπεριλαμβανομένης και της μη καταγραφείσας κατανάλωσης, ύψους €33,9 εκ. (€36,4 εκ. το 2013), ανήλθε σε €118,1 εκ. (€139,0 εκ. το 2013) από το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, ποσό ύψους €49,4 εκ. (€62,7 εκ. το 2013) αφορούσε καθυστερημένες οφειλές λογαριασμών ηλεκτρισμού. Σημειώνεται ότι ποσό ύψους €15,4 εκ. (€11,8 εκ. το 2013) οφείλεται για περίοδο πέραν του ενός έτους.

Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, στις 28.2.2015, το συνολικό οφειλόμενο ποσό από Δήμους, Κοινοτικά Συμβούλια, Συμβούλια Αποχετεύσεων, Αρδευτικά Τμήματα και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ανερχόταν σε €4,6 εκ. σε σύγκριση με €7,3 εκ. στις 28.2.2014,

παρουσιάζοντας μείωση ύψους €2,7 εκ. ή ποσοστό 37%.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, μεγάλα οφειλόμενα ποσά οφείλονται από εταιρείες υπό εκκαθάριση. Στις εν λόγω περιπτώσεις, φαίνεται ότι η Αρχή δεν είχε προβεί έγκαιρα (προτού τεθούν υπό εκκαθάριση) στη λήψη νομικών ή άλλων πιο αποτελεσματικών μέτρων για ανάκτηση των οφειλομένων ποσών, με αποτέλεσμα, επειδή σε αρκετές περιπτώσεις η Αρχή δεν περιλαμβάνεται στους εξασφαλισμένους πιστωτές, η είσπραξη των οφειλομένων να καθίσταται αμφίβολη, σημειώνεται στην Έκθεση.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται συγκεκριμένη εταιρεία η οφειλή της οποίας στις 31.12.2014 ανερχόταν, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, σε ποσό ύψους €538.455, το οποίο αφορά σε κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για την περίοδο Αύγουστος 2009 – Οκτώβριος 2010. Παρόλο που σε δύο περιπτώσεις (7.1.2010 και 5.5.2010) η Αρχή φαίνεται να επισκέφτηκε τα υποστατικά της εταιρείας για διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τελικά δεν προχώρησε στη διακοπή,

ούτε στη λήψη νομικών μέτρων. Για την εν λόγω εταιρεία έχει εκδοθεί στις 13.9.2011 σχετικό διάταγμα εκκαθάρισης.

Ποσό ύψους €596.000 εξακολουθεί επίσης να παραμένει οφειλόμενο από άλλη εταιρεία, η οποία είχε τεθεί υπό διαχείριση στις 31 Ιανουαρίου του 2013 και τελεί υπό εκκαθάριση στις 23 Απριλίου του 2015.

Επιπλέον, σύμφωνα με δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενήργησε η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) της Αρχής την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2014 (μετά την εφαρμογή της Εισπρακτικής Πολιτικής) σε συγκεκριμένα περιφερειακά γραφεία και Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της Αρχής, διαπιστώθηκε ότι σε αριθμό πελατών με καθυστερημένες οφειλές, η Αρχή δεν προχώρησε στη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, παρόλο ότι είχε εκδοθεί σχετική εντολή.

Συγκεκριμένα, σε 419 περιπτώσεις οφειλετών για τους οποίους εκδόθηκε εντολή για διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η Αρχή προχώρησε στη διακοπή μόνο σε 98 περιπτώσεις (ποσοστό 23,4%), ενώ 72 περιπτώσεις (ποσοστό 17,2%) παρέμεναν σε εκκρεμότητα και σε 249 περιπτώσεις (ποσοστό 59,4%) οι οφειλέτες προέβηκαν σε πληρωμή των οφειλών τους.

Ο Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε στην Υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή ότι οι λόγοι για τους οποίους δεν γίνεται διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αφορούν συνήθως στη μη προσβασιμότητα στα υποστατικά.

Αναφορικά με τις παράνομες επεμβάσεις, κατά το 2014 χρεώθηκε και εισπράχθηκε συνολικό ποσό €856.585 (€923.292 το 2013).

Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, κατά το 2014 έγινε έλεγχος σε 9.221 μετρητές υψηλού κινδύνου (22.338 το 2013) από τους οποίους 7.471 (81%) βρέθηκαν παραβιασμένοι (13.272 για το 2013) χωρίς όμως να υπάρχει υπόνοια για υποκλοπή ρεύματος, 915 (9,9%) βρέθηκαν παραβιασμένοι και στοιχειοθετήθηκε υποκλοπή ρεύματος (1.007 για το 2013), ενώ σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής εκκρεμούν για διερεύνηση αρκετές περιπτώσεις που έχουν καταγγελθεί για παράνομες επεμβάσεις.

Επιπλέον, σε σχέση με την προστασία του Εισοδήματος της Αρχής, ο Γενικός Ελεγκτής προβαίνει σε εισηγήσεις/επισημάνσεις όπως είναι ο εντοπισμός μετρητών που χρήζουν αντικατάστασης (περίπου 88.067 μετρητές ξεπέρασαν την περίοδο χρήσιμης ζωής τους), οι αδυναμίες στη διαδικασία ελέγχου ορθής λειτουργίας των διαφόρων κατηγοριών μετρητών.

Εισηγείται επίσης την “εντατικοποίηση και ενδυνάμωση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου μετρητών/διαδικασιών εγκατάστασης μετρητών για διασφάλιση των εσόδων της Αρχής”.

Όσον αφορά στα παρεμφερή ωφελήματα που παραχωρούνται σε υπαλλήλους ή/και συνταξιούχους της Αρχής ύψους €10,6 εκ. περίπου για το 2014, ο κ. Μιχαηλίδης εισηγείται ότι αυτά δεν θα

πρέπει πλέον να επιβαρύνουν τον Οργανισμό αλλά τους υπαλλήλους/συνταξιούχους του, ενώ ζητεί να μελετηθεί το ενδεχόμενο τροποποίησης των σχετικών Κανονισμών της Αρχής, έτσι ώστε η άδεια άνευ απολαβών για προσωπικούς λόγους να μην λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία.

Περισσότερα ΝΕΑ

About US

H gnomionline είναι το ειδησεογραφικό portal της Εβδομαδιαίας Πολιτικής Εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» με κύρια αποστολή την ενημέρωση των επισκεπτών του για τα μεγάλα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Είναι δομημένη σε κατηγορίες για εύκολη αναζήτηση από τους χρήστες, με κυριότερα πεδία τα εξής: Πολιτική, οικονομία, συνδικαλιστικά, ιδεολογικά, πολιτισμός, επιστήμη, τεχνολογία, περιβάλλον, υγεία, αθλητισμός.

 

Πρωτοσελιδο

Subscribe

 

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Gnomionline Newspaper:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.

 

Επικοινωνια

  • Λουτρακίου 3Β,2027,Στρόβολος
  • ΤΗΛ: 22311873 , FAX: 22316793
  • gnomi.newspaper@cytanet.com.cy
Top