Με ζημιές €256 εκ. μετά τη φορολογία έκλεισε το 2014 για την Τράπεζα Κύπρου, με βάση τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα από την Τράπεζα. Οι ζημιές μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €332 εκ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Τζον Πάτρικ Χούρικαν δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2014 η Τράπεζα σημείωσε περαιτέρω πρόοδο στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Ο κ. Χούρικαν είπε ότι με τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 να ανέρχεται στο 14% κατά την 31η Δεκεμβρίου, η Τράπεζα διαθέτει ικανοποιητικά κεφάλαια ως προς τους κινδύνους που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η καταθετική βάση της Τράπεζας σταθεροποιείται και η χρηματοδοτική της δομή ομαλοποιείται με σταθερό ρυθμό, ενώ σημείωσε ότι κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014 η Τράπεζα είχε πελατειακές εισροές οι οποίες συνεχίζονται και το 2015, παρά την πλήρη αποδέσμευση των καταθέσεων, οι οποίες είχαν δεσμευτεί βάσει των διαταγμάτων ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, νωρίτερα απ` ό,τι αναμενόταν.

Είπε επίσης ότι οι αναδιαρθρώσεις δανείων σε βιώσιμες επιχειρήσεις και ιδιώτες προχωρούν ικανοποιητικά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Τράπεζα, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν στο τέλος του 2014 στα €12.6 δισ, αντιπροσωπεύοντας το 53% του συνόλου των δανείων. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ανήλθαν σε €14.9 δισ, ποσοστό δηλαδή 63% του συνόλου των δανείων. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 τα ΜΕΔ υπολογίζονταν με βάση την οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και ανέρχονταν κατά την ημερομηνία αυτή στα €14.7 δισ, αντιπροσωπεύοντας το 60% του συνόλου των δανείων.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος δανειστής στην Κύπρο με το μερίδιο αγοράς επί των δανείων να ανέρχεται στα τέλη του προηγούμενου έτους στο 38,8%.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014, τα δάνεια και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα €23,8 δισ και €13,2 δισ αντίστοιχα και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 142% από 148% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2014 οι καταθέσεις του Συγκροτήματος στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά €71 εκ, που αποτελεί την πρώτη τριμηνιαία αύξηση μετά τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013.

Ο δανεισμός από το ευρωσύστημα ανήλθε στα €8,3 δισ στις 31 Δεκεμβρίου του 2014, εκ των οποίων τα €7,4 δισ από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) και €880 εκ από την ΕΚΤ, ενώ μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2014 η χρηματοδότηση από τον ELA και την ΕΚΤ μειώθηκε περαιτέρω κατά €200 εκ και €50 εκ αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της απομόχλευσής της, κατά τη διάρκεια του 2014, η Τράπεζα πώλησε τις εργασίες της στην Ουκρανία, την επένδυση στην Ρουμάνικη Banca Transilvania, δάνεια πελατών στη Σερβία, περιουσιακά στοιχεία στη Ρουμανία και το μεγαλύτερο μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αποκτήθηκε από τη Λαϊκή Τράπεζα. Η Τράπεζα προχωρεί με τη διαδικασία πώλησης των εργασιών της στην Ρωσία και σε ενέργειες μείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Ρουμανία, ενώ συνεχίζει τις προσπάθειες για διάθεση ακινήτων στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Ειδικότερα, οι εναπομείνουσες μη-κύριες δραστηριότητες στο εξωτερικό έχουν ως ακολούθως:

Ελλάδα: Η καθαρή έκθεση αποτελείται από (α) καθαρά στοιχεία που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό ύψους €97 εκατ. (εξαιρουμένων των ακινήτων από εκποιήσεις) (β) 600 περίπου ακίνητα από εκποιήσεις με λογιστική αξία €179 εκατ. και (γ) εκτός ισολογισμού στοιχεία ύψους €185 εκατ.

Ρουμανία: Η συνολική καθαρή έκθεση ανέρχεται σε €520 εκατ.

Ρωσία: Ενόψει της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης από τα μέσα του Δεκεμβρίου του 2014, η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε επισκόπηση των εργασιών της και έχει αυξήσει το επίπεδο των προβλέψεων για το δανειακό χαρτοφυλάκιο και λοιπά περιουσιακά στοιχεία στη χώρα, ενέργεια που μειώνει σημαντικά την έκθεση του Συγκροτήματος στη χώρα αυτή σε €163 εκατ.

Περισσότερα ΝΕΑ

 • Η Κύπρος, πρώτος και… καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
  Η Κύπρος, πρώτος και… καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Από την 1η Ιουνίου άρχισε να λειτουργεί η πρώτη ανεξάρτητη υπερεθνική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα διερευνά και θα διώκει κάθε παράνομη δραστηριότητα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αξιόποινη πράξη και εγκλήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Ειδικά τώρα με το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ λόγω της πανδημίας οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα καταπολεμούν το έγκλημα και θα διασφαλίζουν ότι δεν χάνεται ούτε ένα ευρώ λόγω απάτης ή διαφθοράς.
 • Πανδημία ακρίβειας και κερδοσκοπίας σε βάρος των καταναλωτών!
  Πανδημία ακρίβειας και κερδοσκοπίας σε βάρος των καταναλωτών! Παράλληλα με την πανδημία του κορωνοϊού έχουμε και την πανδημία ακρίβειας που χτύπησε τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση λόγω των περιοριστικών μέτρων και την αναστολή των εργασιών τους καθώς και στην κατακόρυφη μείωση των εισοδημάτων τους.
 • OIKONOMIA: Μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας την 2ετία βλέπει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
  OIKONOMIA: Μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας την 2ετία βλέπει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο Τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας και τις επιπτώσεις της στην οικονομία δείχνουν σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα και ανάκαμψη της οικονομίας, τονίζει στην Εαρινή του Έκθεση, «Ιούνιος 2021» το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι οι γενικές εκτιμήσεις σε σχέση με την οικονομία για την επόμενη διετία εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, λόγω της μη προβλεψιμότητας για την πιθανή εξέλιξη της πανδημίας του COVID-19.
 • Στημένο παιχνίδι το φούσκωμα και ξεφούσκωμα των τιμών
  Στημένο παιχνίδι το φούσκωμα και ξεφούσκωμα των τιμών Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών τον φετινό Ιανουάριο παρατηρείται μείωση των νέων αδειών οικοδομής κατά 9,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Η δε συνολική αξία αυτών των αδειών μόλις και φτάνει τα 160 εκατομμύρια ευρώ.
 • Μαρίνα Αγ.Νάπας GATE: Καταπέλτης ο Γεν. Ελεγκτής στην έκθεση του για τα «χρυσά διαβατήρια»
  Μαρίνα Αγ.Νάπας GATE: Καταπέλτης ο Γεν. Ελεγκτής στην έκθεση του για τα «χρυσά διαβατήρια» Ουδείς εκ των πέντε που σχετίζονται με την Μαρίνα Αγίας Νάπας πληρούσε τα κριτήρια για πολιτογράφηση, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία απαντά σε σημερινά δημοσιεύματα που αφορούν στο θέμα των πολιτογραφήσεων, που έγιναν μετά τις 18 Αυγούστου του 2020, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι Κανονισμοί.

About US

H gnomionline είναι το ειδησεογραφικό portal της Εβδομαδιαίας Πολιτικής Εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» με κύρια αποστολή την ενημέρωση των επισκεπτών του για τα μεγάλα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Είναι δομημένη σε κατηγορίες για εύκολη αναζήτηση από τους χρήστες, με κυριότερα πεδία τα εξής: Πολιτική, οικονομία, συνδικαλιστικά, ιδεολογικά, πολιτισμός, επιστήμη, τεχνολογία, περιβάλλον, υγεία, αθλητισμός.

 

Πρωτοσελιδο

Subscribe

 

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Gnomionline Newspaper:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.

 

Επικοινωνια

 • Λουτρακίου 3Β,2027,Στρόβολος
 • ΤΗΛ: 22311873 , FAX: 22316793
 • gnomi.newspaper@cytanet.com.cy
Top