Σχέδιο χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δάνεια ύψους €34 εκατομμύρια εξήγγειλε σήμερα η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

Το σχέδιο υλοποιείται με ίδια κεφάλαια αλλά και με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ύψους €25 εκ, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερη φάση του σχεδίου με άλλα €34 εκατομμύρια.

Το σχέδιο αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή του Συνεργατισμού στην παραχώρηση πίστωσης της οικονομίας μετά το πέρας του μεταβατικού σταδίου και των μεγάλων αλλαγών, οι οποίες είχαν ξεκινήσει μετά τις αποφάσεις του Eurogroup, την ανακεφαλαιοποίηση, τις συγχωνεύσεις και την αλλαγή στη οργανική του δομή.

«Η σημερινή ημέρα είναι συμβολική και ουσιαστική επειδή κλείνει το μεταβατικό στάδιο στο οποίο είμαστε. Έχει ολοκληρωθεί το μεταβατικό στάδιο του Συνεργατισμού και από σήμερα και επίσημα μπαίνουμε πλέον στο επιχειρησιακό στάδιο, ένα στάδιο στο οποίο οφείλουμε και θα δείξουμε ένα ουσιαστικό και πραγματικό έργο σε θέματα χρηματοπιστωτικά, δηλαδή εκεί που είναι η ουσία πλέον της λειτουργίας μας», ανέφερε ο Πρόεδρος της ΣΚΤ Νικόλας Χατζηγιάννης.

«Νοιώθουμε ότι έχουμε μπει σε ένα καλό δρόμο, νοιώθουμε αυτή τη συγκρατημένη αισιοδοξία και σίγουρα δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να επιτύχουμε», πρόσθεσε.

Ωστόσο, τόσο ο κ. Χατζηγιάννης όσο και ο Γενικός Διευθυντής της ΣΚΤ Μάριος Κληρίδης κατέστησαν σαφές ότι πρόκειται για δάνεια τα οποία θα παραχωρούνται σε υγιείς επιχειρήσεις που θα έχουν τα εχέγγυα αποπληρωμής των δανείων.

«Δεν θα επικροτούμε χαλαρές πολιτικές ούτε και πολιτικές χρηματοπιστωτικές για χάρη της πολιτικής, νοιώθουμε ότι με το να κάνουμε καλά τη δουλειά μας βοηθούμε αυτόν, ο οποίος θα παίρνει το δάνειο να προγραμματιστεί καλύτερα και να μπορέσει να ανταποκριθεί πρώτα απ` όλα στις υποχρεώσεις του αλλά και να κάνει καλή χρήση των χρημάτων που παίρνει», τόνισε ο κ. Χατζηγιάννης, προσθέτοντας ότι ο Συνεργατισμός ψάχνει τη συνεργασία με τους πελάτες στη βάση της «ηθικής τραπεζικής», δηλαδή μιας ισορροπημένης, διαφανούς σχέσης με τους πελάτες, η οποία να μην στηρίζεται στα μικρά γράμματα και να βοηθεί στο καλύτερο προγραμματισμό.

Από την πλευρά του, ο κ. Κληρίδης είπε πως «δεν θα πάμε σε τακτικές του τύπου ελάτε κόσμε πάρτε δάνεια τα οποία στο τέλος δεν θα μπορούν να αποπληρωθούν», προσθέτοντας ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται με βάση την νέα οδηγία της ΚΤΚ για την παραχώρηση δανείων (loan origination).

Σύμφωνα με τον κ, Κληρίδη, ο Συνεργατισμός θα ζητεί πολλά στοιχεία, «αλλά αυτό δεν είναι για να δυσκολέψουμε τον κόσμο, αλλά για να προστατέψουμε τον κόσμο από το να πάρει δάνειο που να μην μπορεί να αποπληρώσει και να έχει κακά ξεμπερδέματα».

«Έτσι το σκεφτόμαστε εμείς, αν θα εφαρμόσουμε αυστηρά δανειοδοτικά κριτήρια είναι για να προστατέψω τον πελάτη στο μέλλον. Δεν είναι ο ρόλος μου να ξεπουλήσω τα χωράφια και τα σπίτια, ο ρόλος μου είναι αν το δάνειο είναι βιώσιμο να το δώσω, αν πιστεύω ότι θα έχει προβλήματα δεν πρέπει να το δώσω», ξεκαθάρισε.

Όροι και βασικοί δικαιούχοι των δανείων

Η χρηματοδότηση αφορά δάνεια μεταξύ €30.000 - €500.000 με διάρκεια δανείου μέχρι 12 χρόνια συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος δύο ετών, νοουμένου ότι υπάρχει ίδια συνεισφορά από την επιχείρηση κατά 20%. Το επιτόκιο θα είναι σταθερό 5,25%, ενώ για δάνεια που εμπίπτουν στο σχέδιο «Jobs for Youth», το επιτόκιο μειώνεται στο 4,75%.

Δικαιούχοι του σχεδίου, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 250 άτομα, μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις με προσωπικό από 250 άτομα μέχρι και 3.000 άτομα.

Τα δάνεια θα αφορούν αγορά, ανανέωση/αντικατάσταση, ανακαίνιση, ή επέκταση στοιχείων πάγιου ενεργητικού, με την αγορά γης να επιτρέπεται μόνο να είναι απαραίτητη και επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη). Δεν θα δίνονται δάνεια για δραστηριότητες, όπως την παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, τυχερά παιγνίδια, καπνικά προϊόντα, αγορά και ανάπτυξη γης.

Όπως ανέφερε ο Σπύρος Λίγγης, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Χορηγήσεων οι δανειοδοτήσεις θα ξεκινήσουν στις αρχές Ιουνίου, ενώ η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ για τη δεύτερη φάση θα γίνει εφόσον η διάθεση του πρώτου μέρους φτάσει στο 75%.

Πιάνει δουλειά η Διεύθυνση για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ)

Ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ότι εντός του Σαββατοκύριακου θα υπάρξουν ανακοινώσεις στον Τύπου για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων.

Ανέφερε ότι ήδη άρχισε η αποστολή επιστολών στους δανειολήπτες του Συνεργατισμού με την οποία ενημερώνονται για τη λειτουργία της Διεύθυνσης και ότι θα γίνει στις αρχές Ιουνίου συνέντευξη Τύπου από την επικεφαλής της Διεύθυνσης για παρουσίαση των λεπτομερειών και του πλαισίου λειτουργίας της.

Αρκετά από τα ΜΕΔ μπορούν να ανακτηθούν

Απαντώντας σε ερώτηση, τόσο ο κ. Κληρίδης όσο και ο κ. Χατζηγιάννης διατύπωσαν την εκτίμηση ότι πολλά από τα ΜΕΔ του Συνεργατισμού μπορούν να εξυπηρετηθούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ για τον Απρίλιο τα ΜΕΔ στο Συνεργατισμό έφθασαν €6,36 δις ή στο 47,7% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Ο κ. Κληρίδης εξήγησε ότι πολλά από τα ΜΕΔ του Συνεργατισμού θεωρούνται ως ΜΕΔ, λόγω της μέχρι τώρα ιδιάζουσας λειτουργίας των ΣΠΙ.

Αναγνώρισε ότι ο Συνεργατισμός δεν απέστελλε επιστολές τους δανειολήπτες που παρουσίασαν καθυστερήσεις. «Άρα πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλοί που μπορούν να εξυπηρετήσουν (τα δάνειά τους) και απλώς εμείς δεν τους είπαμε ποτέ ελάτε (να βρούμε μια ρύθμιση)», συμπλήρωσε.

Επί του ιδίου θέματος, ο Πρόεδρος της ΣΚΤ επεσήμανε στον Συνεργατισμό υπήρχαν «κάποια δομικά προβλήματα», αφού υπήρχε η πολιτική κάποιες δόσεις σε συγκεκριμένες περιόδους να μην πληρώνονται, κάτι που επισώρευσε καθυστερημένες δόσεις, με αποτέλεσμα κάποια δάνεια με την αλλαγή του οδηγίας της ΚΤΚ να κατηγοριοποιηθούν ως ΜΕΔ.

πάρχουν αυτοί που στρατηγικά δεν πληρώνουν και μετά υπάρχουν οι υπόλοιπες περιπτώσεις για τις οποίες μπορούν να γίνουν βιώσιμες αναδιαρθρώσεις, κατέληξε.

Περισσότερα ΝΕΑ

About US

H gnomionline είναι το ειδησεογραφικό portal της Εβδομαδιαίας Πολιτικής Εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» με κύρια αποστολή την ενημέρωση των επισκεπτών του για τα μεγάλα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Είναι δομημένη σε κατηγορίες για εύκολη αναζήτηση από τους χρήστες, με κυριότερα πεδία τα εξής: Πολιτική, οικονομία, συνδικαλιστικά, ιδεολογικά, πολιτισμός, επιστήμη, τεχνολογία, περιβάλλον, υγεία, αθλητισμός.

 

Πρωτοσελιδο

Subscribe

 

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Gnomionline Newspaper:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.

 

Επικοινωνια

  • Λουτρακίου 3Β,2027,Στρόβολος
  • ΤΗΛ: 22311873 , FAX: 22316793
  • gnomi.newspaper@cytanet.com.cy
Top