Γράφει: Παυλίνα ΠΑΥΛΟΥ

Θα καταπιαστούμε για ακόμη μία φορά με το θέμα της παραχώρησης εγγυήσεων από πολίτες σε περίπτωση παραχώρησης δανείου σε τρίτο άτομο.  Την ευκαιρία μας δίνει πρόσφατη απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου σε παράπονο που υποβλήθηκε από πολίτη και συγκεκριμένα εγγυητή σε δάνειο,  στο Γραφείο του εναντίον της Ελληνικής Τράπεζας  που έχει αναλάβει το  εξυπηρετούμενο δανειστικό χαρτοφυλάκιο του Συνεργατισμού για απαλλαγή του από εγγυητικές υποχρεώσεις. 

Ο συγκεκριμένος πολίτης είχε υποβάλει παράπονο για αθέτηση συμβατικού όρου εγγυητικής συμφωνίας εκ μέρους του τραπεζικού ιδρύματος και ζητούσε απαλλαγή από την εν λόγω εγγυητική υποχρέωση εξαιτίας της εν λόγω αθέτησης, συμπεριλαμβανομένης και της δέσμευσης κατάθεσης του  ύψους €225.000. Το παράπονο του εγγυητή ήταν ότι  το πιστωτικό ίδρυμα τον είχε ειδοποιήσει γραπτώς στις 31/5/2021 ότι το δάνειο που εγγυήθηκε δεν παρουσίαζε καθυστερήσεις ενώ στις 2/6/2021 έλαβε αντίγραφο επιστολής που στάληκε στην πρωτοφειλέτιδα εταιρεία για την πλήρη και τελεία εξόφληση του δανείου από το ποσό της δεσμευμένης κατάθεσης του. 

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος έκρινε πέρα για πέρα δίκαιο και λογικό το αίτημα του εγγυητή και ζήτησε από το τραπεζικό ίδρυμα να απαλλάξει τον παραπονούμενο εξαιτίας σειράς αντισυμβατικών και παράνομων ενεργειών του πιστωτή (τράπεζας) και να επιστρέψει πίσω ποσό ύψους €238,875.95 πλέον τόκους από 1/1/2021 μέχρι 8/7/2021.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ

ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ… 

Mε βάσει αυτό το συμβάν επανερχόμαστε σε παλαιότερες αναλύσεις μας στη «Γνώμη» με τις οποίες προειδοποιούσαμε για αυτή την τακτική που ακολουθεί το τραπεζικό σύστημα. Βάσει της νομοθεσίας με την σύναψη της συμφωνίας εγγυήσεως η Τράπεζα έχει την υποχρέωση να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση ΓΡΑΠΤΩΣ τον εγγυητή στην διεύθυνση που καταγράφηκε στην συμφωνία δανείου ή στην τελευταία γνωστή στον πιστωτή (τράπεζα) για κάθε καθυστέρηση καταβολής τριών δόσεων δυνάμει της συμφωνίας του δανείου από μέρους του πρωτο-οφειλέτη (δανειζόμενου). 

Παράλειψη της τράπεζας να ενεργήσει με τον πιο πάνω τρόπο μπορεί να απαλλάξει τον εγγυητή σε περίπτωση όπου συνεπεία αυτής της παράληψης η τράπεζα παραβιάζει την σύμβαση εγγύησης. 

 • Μην αποδέχεστε τα γνωστά που λεν οι τράπεζες ότι τάχατες σας έχουν αποστείλει ειδοποίηση και σαν αποδεικτικό σας παρουσιάζουν  αντίγραφο της επιστολής που σας «στάλθηκε».

Αρκετές φορές έχουν πιαστεί στην φάκα ότι δεν έχουν ποτέ ταχυδρομήσει την πρωτότυπη επιστολή και αυτό μπορεί να αποδειχτεί περίτρανα με ένα και μοναδικό τρόπο.  Τις εν λόγω επιστολές τις αποστέλλουν με συστημένη αλληλογραφία, άρα θα πρέπει να παραλάβετε ειδοποίηση από ταχυδρομικό γραφείο της περιοχής σας για παραλαβή και αν όντως έχουν αποστείλει τέτοιες επιστολές τότε θα υπάρχει και στα κατά τόπους ταχυδρομικά γραφεία η υπογραφή παραλαβής τους από εσάς. 

Αν περιέλθει στην αντίληψη σας ότι δάνειο που έχετε εγγυηθεί και το τραπεζικό ίδρυμα δεν σας έχει ενημερώσει εντός 90 ημερών τότε προχωρήστε τάχιστα σε καταγγελία, είναι καλύτερα να προλαβαίνουμε παρά να περιμένουμε μέχρι η υπόθεση να καταλήξει στα δικαστήρια ή ακόμα το δάνειο που εγγυηθήκατε να καταλήξει στα χέρια των επενδυτικών εταιρειών - κορακιών που τα εξαγοράσουν σε τιμή ξεπουλήματος, καθώς θα είναι αργά.

 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ… 

Κάτι άλλο πολύ σημαντικό για όσους έχουν  εγγυηθεί  δάνεια στον πρώην Συνεργατισμό που τώρα έχουν καταστεί μη εξυπηρετούμενα και βρίσκονται είτε στην ΚΕΔΙΠΕΣ είτε στην Ελληνική ή έχουν πωληθεί ή τα διαχειρίζονται επενδυτικά ταμεία. 

Αν  έχετε παραλάβει επιστολή ειδοποιώντας σας ως εγγυητή για τυχόν καθυστερημένες δόσεις θα πρέπει να προσέξετε την ημερομηνία σύνταξης της επιστολής και κατά πόσον απέχει σημαντικά από την ημερομηνία παραλαβής. 

Αν απέχει σημαντικά τότε αυτό είναι αντίθετο με τον σχετικό νόμο που καθορίζει ότι οι 45 ημέρες υπολογίζονται από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής από το ταχυδρομείο. 

Αν έχετε παραλάβει επιστολή σαν εγγυητής  (από τις χιλιάδες που αποστέλλουν) να έχετε υπόψη σας ότι αν ο πρωτο-οφειλέτης (δανειζόμενος) είχε δανειστεί παλαιότερα από συγκεκριμένα Συνεργατικά Ταμιευτήρια όπως αυτά της ΠΑΣΎΔΥ, Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Εκπαιδευτικών, Αστυνομικών, Στρατού και Τραπεζικών Υπαλλήλων, να ζητάτε όπως  σας δοθεί γραπτώς κατά πόσον ο δανειζόμενος διατηρούσε μόνιμες καταθέσεις κατά την παραχώρηση του δανείου, γιατί ήταν όρος ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ότι για την παραχώρηση δανεισμού ο δανειζόμενος έπρεπε να διατηρεί ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ.

Αν όχι, πράγμα που συνέβηκε πολλές φορές, τότε έχετε όλα τα δίκαια με το μέρος σας για καταγγελία παράβασης των όρων παραχώρησης δανεισμού.

 

Συμβουλές σε δανειολήπτες

μη εξυπηρετούμενων δανείων 

΄Οσον αφορά δε δανειολήπτες που παραλαμβάνουν επιστολές για πώληση δανείων τους σε επενδυτικά ταμεία  προτρέπουμε:

 • Μην αποδέχεστε αδιαμαρτύρητα τα ποσά που επικαλούνται τα τραπεζικά ιδρύματα ότι τους οφείλετε.  Στα υπόλοιπα υπάρχουν υπερχρεώσεις που μπορεί και να ξεπερνούν το 30% του υπολοίπου
 • Να ζητάτε όπως σας δίνετε κατάσταση λογαριασμού από την ημερομηνία σύναψης του δανείου μέχρι σήμερα για να ελέγξετε το σύνολο των τόκων που έχετε χρεωθεί
 • Να ελέγχετε κατά πόσον το επιτόκιο που χρεώνεστε, και αυτό αφορά τόσον εξυπηρετούμενα όσον και μη εξυπηρετούμενα δάνεια, συνάδει με το επιτόκιο που αναγράφετε στην συμφωνία δανείου.  Αν διαφέρει τότε να απαιτείται όπως το τραπεζικό ίδρυμα σας αποδείξει είτε ότι σας έχει ενημερώσει γραπτώς για την αύξηση του επιτοκίου που χρεώνεστε (γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έχει μειωθεί) ή αν η αλλαγή στα επιτόκια που χρεώνουν έχουν δημοσιευτεί στον ημερήσια τύπο. 

     ΄Ολα αυτά απαιτούμε να μας δίνονται γραπτώς.  Τα γραπτά μένουν ενώ οι      προφορικές «διαβεβαιώσεις» είναι κατά τον λαό λόγια του αέρα.

Γνωρίζουμε τα δικαιώματα μας γιατί εμείς έχουμε σώσει και συνεχίζουμε να σώζουμε τις ιδιωτικές τράπεζες και αν ρωτάτε στην τελική είναι αυτές που μας χρωστούν την μέχρι τώρα διάσωση τους για να παραχωρούν στους υψηλά ιστάμενα αξιωματούχους τους βασιλικούς μισθούς που φτάνουν μέχρι και τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και αυτό είναι επιβεβαιωμένο από ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών...

Περισσότερα ΝΕΑ

 • Έρχονται νέες αυξήσεις στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης
  Έρχονται νέες αυξήσεις στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για την Κύπρο το καλάθι των κυπριακών νοικοκυριών έχει γίνει πιο ακριβό κατά 10% ενώ έπονται νέες αυξήσεις στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών καθημερινής ανάγκης.
 • Συμβάντα άξια για εξέγερση όλων μας! Στην Κύπρο των Αναστασιάδη – Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκου Χριστοδουλίδη…
  Συμβάντα άξια για εξέγερση όλων μας! Στην Κύπρο των Αναστασιάδη – Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκου Χριστοδουλίδη… Αν ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν σε άλλη χώρα, με όσα έχει κάνει, σύμφωνα με τον κ. Πισσαρίδη, θα ήταν εκτός πολιτικής. Δεν είναι μόνο ο κ. Χριστοδουλίδης, αλλά ολόκληρη η κυβέρνηση την οποία υπηρέτησε για 9 χρόνια και το κόμμα στο οποίο ανήκει που σε άλλη χώρα θα ήταν εκτός πολιτικής.
 • της κυβέρνησης στις ιδιωτικές τράπεζες
  της κυβέρνησης στις ιδιωτικές τράπεζες Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών και ένας εκ των ομιλητών ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης/ Στην ομιλία του αφού λιβάνισε και έδωσε τα εύσημα στις ιδιωτικές τράπεζες για τα «κατορθώματα τους» είπε σε γενικές γραμμές ότι… «δεν πρέπει να μας φοβίζει η αύξηση των επιτοκίων γιατί αποτελεί μέτρο διασφάλισης της σταθερότητας των τιμών και έχει ως στόχο την μείωση του πληθωρισμού ή έστω την αποτροπή περαιτέρω αύξησης του.
 • Τρομακτική αύξηση των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας
  Τρομακτική αύξηση των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία πάνω από ένας στους πέντε πολίτες στα κράτη μέλη της ΕΕ κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό! Συγκεκριμένα για το 2021, 95,4 εκατομμύρια άνθρωποι, που αντιπροσωπεύουν το 21,7% του πληθυσμού διέτρεξαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Οι αυξήσεις γονατίζουν τους καταναλωτές και οι κυβερνώντες τον χαβά τους!
  Οι αυξήσεις γονατίζουν τους καταναλωτές και οι κυβερνώντες τον χαβά τους! Που είσαι κύριε Λευτέρη Χριστοφόρου να μας πεις εκείνο το αμίμητο που έλεγες επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια ότι «η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι το καλάθι της νοικοκυράς έγινε πολύ βαρύ και αποτελεί εφιάλτη»; Τι έχουν να πουν τώρα που με τις πολιτικές της κυβέρνησης τους έχουν γονατίσει τα νοικοκυριά με αποτέλεσμα οι συνεχόμενες αυξήσεις επί αυξήσεων να έχουν μετατρέψει το καλάθι της νοικοκυράς σε μικροσκοπικό και με τρύπιο πάτο;

About US

H gnomionline είναι το ειδησεογραφικό portal της Εβδομαδιαίας Πολιτικής Εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» με κύρια αποστολή την ενημέρωση των επισκεπτών του για τα μεγάλα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Είναι δομημένη σε κατηγορίες για εύκολη αναζήτηση από τους χρήστες, με κυριότερα πεδία τα εξής: Πολιτική, οικονομία, συνδικαλιστικά, ιδεολογικά, πολιτισμός, επιστήμη, τεχνολογία, περιβάλλον, υγεία, αθλητισμός.

 

Πρωτοσελιδο

 

Subscribe

 

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Gnomionline Newspaper:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.

 

Επικοινωνια

 • Λουτρακίου 3Β,2027,Στρόβολος
 • ΤΗΛ: 22311873 , FAX: 22316793
 • gnomi.newspaper@cytanet.com.cy
Top
Αποθήκευση
Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ για να αρνηθείτε να συναινέσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας πριν συναινέσετε. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σαςθα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι την πολιτική απορρήτου μας.
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαφημίσεις
Σύνολο τεχνικών που έχουν ως αντικείμενο την εμπορική στρατηγική και ειδικότερα τη μελέτη αγοράς.
Facebook
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Mailchimp
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Ανάλυση Δεδομένων
Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των δεδομένων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός ιστότοπου και την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του.
Google Analytics
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Θεματική Ιστοσελίδας
Γραφικά και χρώματα
VertiMAG
Συμφωνώ
Διαφωνώ