07 Ιανουάριος 2013

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο άμεσος καθορισμός ενός Σχεδίου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Σ.Σ.ΜμΕ) 2013 – 2015, που θα στοχεύει στην ενίσχυση της δυναμικής τους με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με την προώθηση της ανταγωνιστικότητας τους τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στις παγκόσμιες αγορές και με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας τους, αποτελεί στόχο της πρότασης του υποψήφιου προέδρου Σταύρου Μαλά, για στήριξη των ΜμΕ.

Ο κ. Μαλάς παρουσίασε την πρότασή του σήμερα, μετά από συνάντηση που είχε στο εκλογικό του επιτελείο με αντιπροσωπεία της Παγκύπρια Οργάνωση Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ).

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση και αναφερόμενος στις προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας, ο κ. Μαλάς είπε πως «είναι παντελώς λανθασμένο από πολιτικά πρόσωπα και υποψηφίους προέδρους να δημιουργείται η εικόνα ότι περίπου η κυπριακή οικονομία είναι καμένη γη».

Υπάρχουν, ανέφερε, «σοβαρά προβλήματα στην οικονομία, διαρθρωτικά διαχρονικά προβλήματα, όμως με στοχευμένες προσπάθειες μπορεί μία μικρή οικονομία, μέσω ανάκαμψης κάποιων τομέων να αρχίσει να ανακάμπτει».

Σύμφωνα με τον κ. Μαλά, η κίνηση στην αγορά κατά τις ημέρες των εορτών αποδεικνύει ότι «η διεκδίκηση για μη αποκοπή του 13ου μισθού είχε θετική επίπτωση στην οικονομία».

«Εμείς έχουμε δεσμευθεί ότι σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο θα διαχειριστούμε την οικονομία με τέτοιο τρόπο για να μην έρθει ένα δεύτερο μνημόνιο. Είμαι σίγουρος ότι ο 13ος μισθός δεν θα είναι εκεί εάν υπογραφτεί ένα δεύτερο μνημόνιο» πρόσθεσε.

Ο ΓΓ της ΠΟΒΕΚ Στέφανος Κουρσάρης, απαντώντας σε ερώτηση για την κατάσταση στην αγορά μετά τις γιορτές, είπε πως το 2012 ήταν δύσκολη χρονιά, όμως υπήρξε μία αναστροφή αυτής της πορείας το δεκαήμερο πριν τα Χριστούγεννα και λόγω της καταβολής του 13ου μισθού.

«Υπήρξε αλλαγή του κλίματος και της αρνητικής ψυχολογίας, κινήθηκε η αγορά και δόθηκε ανάσα στις επιχειρήσεις» σημείωσε.

Ανέφερε στη συνέχεια ότι τα προβλήματα παραμένουν αρκετά δύσκολα, ωστόσο εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι ΜμΕ είναι ευέλικτες και υπάρχουν προοπτικές, όπως το φυσικό αέριο και ο τουρισμός, που επιτρέπουν αισιοδοξία για το μέλλον.

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις του για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο Σταύρος Μαλάς είπε ότι ΜμΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού επιχειρείν και της οικονομίας γενικότερα είναι καθοριστική.

Η πρόταση του κ. Μαλά βασίζεται σε τέσσερις άξονες: στην ενίσχυση της ρευστότητας και χρηματοδότησης, στη δημιουργία Φορέα Υποβοήθησης ΜμΕ, στη στήριξη, εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση του ρόλου των ΜμΕ και στον εκσυγχρονισμό του νομικού και θεσμικού πλαισίου.

«Στόχος της πολιτικής μας πρότασης είναι η προώθηση μέτρων και καινοτομιών ώστε πραγματικά να ενισχυθούν οι ΜμΕ. Με αυτό τον τρόπο, αφ’ ενός θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και αφ’ ετέρου θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας» όπως είπε.

Συγκεκριμένα ο Σταύρος Μαλάς προτείνει, μεταξύ άλλων, σε σχέση με την ενίσχυση της ρευστότητας και χρηματοδότησης των ΜμΕ, δημιουργία εγγυοδοτικού ταμείου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημιουργία μηχανισμού παροχής εγγυήσεων για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τροποποίηση διατάξεων που μειώνουν το υπέρμετρο κόστος δανεισμού και περιορίζουν τις υπερβολικές χρεώσεις για εξασφάλιση πιο εύκολης χρηματοδότησης και δανειοδότησης από τις τράπεζες

Όσον αφορά τη δημιουργία Φορέα Υποβοήθησης ΜμΕ, ο κ. Μαλάς είπε ότι ο Φορέας θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη πρόσβαση των ΜμΕ σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, με άμεση χρηματοδότηση μέσω επιδοτήσεων ή με έμμεση χρηματοδότηση μέσω εθνικών και τοπικών διαμεσολαβητών και παράλληλα θα έχει την ευθύνη συντονισμού συμμετοχής στα προγράμματα της ΕΕ που αφορούν την Πολιτική Συνοχής 2014 – 2020 για επενδύσεις στην ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Επιπρόσθετα, προτείνεται η δημιουργία ειδικού στοχευμένου χρηματοδοτικού σχεδίου, για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου JEREMIE.

Αναφορικά με τη στήριξη, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του ρόλου των ΜμΕ οι προτάσεις του υποψήφιου Προέδρου Σταύρου Μαλά αφορούν, μεταξύ άλλων, την παροχή κινήτρων, τη μερική κάλυψη δαπανών και φορολογικές διευκολύνσεις για ειδικές επιδόσεις όπως ανάπτυξη εργασιών στις αγορές του εξωτερικού, εισαγωγή νέων τεχνολογιών, δράσεις και προγράμματα ΕΚΕ, συγχωνεύσεις και στρατηγικές συνεργασίες εταιρειών. Επίσης αφορούν την ενίσχυση και επέκταση των προγραμμάτων νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, τη μετατροπή των ΜμΕ σε καινοτόμες επιχειρήσεις ταχείας ανάπτυξης μέσω της χρηματοδοτικής πρόσβασης για επένδυση στην καινοτομία με επιπρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ από προγράμματα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και ενδυνάμωση των διοικητικών δομών, μέσω περιορισμένων γραφειοκρατικών διαδικασιών και προώθηση της μονοθυριδικής πρόσβασης για τις επιχειρήσεις (one stop shop) στα πρότυπα των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Σε ό,τι αφορά τον άξονα του εκσυγχρονισμού του νομικού και θεσμικού πλαισίου, προτείνει προστασία θεσμών, όπως το ενοικιοστάσιο, αποτελεσματικότερη λειτουργία της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού και νομικές ρυθμίσεις που αφορούν επαγγελματικές κατηγορίες για αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.

Περισσότερα ΝΕΑ

 • Πρωτόγνωρη κατάθεση αισθημάτων εκτίμησης και σεβασμού προς τον Σταύρο Μαλά και την οικογένεια του από τον απλό κόσμο
  Πρωτόγνωρη κατάθεση αισθημάτων εκτίμησης και σεβασμού προς τον Σταύρο Μαλά και την οικογένεια του από τον απλό κόσμο Ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύτηκε ο Σταύρος Μαλάς σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο, το ήθος και εντιμότητα τόσο του ιδίου όσο και της οικογένειας του δεν έμειναν απαρατήρητα από τον κόσμο. Από χθες το βράδυ τόσο ο Σταύρος Μαλάς όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του λαμβάνουν μηνύματα εκτίμησης και σεβασμού από τον απλό κόσμο.
 • Τα τελικά συγκεντρωτικά Παγκύπρια αποτελέσματα - Ο Σταύρος Μαλάς έδωσε μια μάχη με ήθος και αξιοπρέπεια
  Τα τελικά συγκεντρωτικά Παγκύπρια αποτελέσματα - Ο Σταύρος Μαλάς έδωσε μια μάχη με ήθος και αξιοπρέπεια Νέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναδήχθεικε ο Νίκος Αναστασιάδης για δεύτερη συνεχόμενη φορά. O Σταύρος Μαλάς έδωσε μια μάχη με αξιοπρέπεια και ήθος, παράθεσε θέσεις και επιχειρήματα και το ποσοστό του 44% που έλαβε στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα ότι ο Κυπριακός λαός αντιστέκεται ενάντια στης αντιλαϊκές πολιτικές της Κυβέρνησης Αναστασιάδη και παράλληλα ανησυχεί για τις συνεχείς μεταλλάξεις του Προέδρου στο Κυπριακό.
 • Τα exit poll των καναλιών
  Τα exit poll των καναλιών Δείτε τα exit poll των καναλιών μετά το κλείσιμο τέλος της σημερινής ψηφοφορίας:
 • Αυξητική συνέχισε η τάση στη συμμετοχή στην επαναληπτική εκλογή μέχρι τις 17.00 
  Αυξητική συνέχισε η τάση στη συμμετοχή στην επαναληπτική εκλογή μέχρι τις 17.00  Διατηρείται η αύξηση στη συμμετοχή στην επαναληπτική εκλογή σε σχέση με τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών μέχρι τις 17.00 με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Γενικός Έφορος Εκλογής Κύπρος Κυπριανού, υπενθυμίζοντας ότι οι κάλπες κλείνουν στις 18.00. Το ποσοστό προσέλευσης ήταν 67,8% σε σχέση με 66,2% στον πρώτο γύρο. Στις προεδρικές του 2013 το ποσοστό προσέλευσης στον δεύτερο γύρο ήταν 76,1% και τις βουλευτικές του 2016, ήταν 60%.
 • Στο 53,2% η προσέλευση στις κάλπες μέχρι τις 1500
  Στο 53,2% η προσέλευση στις κάλπες μέχρι τις 1500 Διατηρείται η αύξηση στη συμμετοχή στην επαναληπτική εκλογή σε σχέση με τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών μέχρι τις 1500 με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Γενικός Έφορος Εκλογής, Κύπρος Κυπριανού. Το ποσοστό προσέλευσης στις 1500 ήταν 53,2% σε σχέση με 50,9% στον πρώτο γύρο των εκλογών. Στις προεδρικές του 2013 το ποσοστό προσέλευσης στον δεύτερο γύρο ήταν 58,7% και τις βουλευτικές του 2016, ήταν 46,4%.

About US

H gnomionline είναι το ειδησεογραφικό portal της Εβδομαδιαίας Πολιτικής Εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» με κύρια αποστολή την ενημέρωση των επισκεπτών του για τα μεγάλα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Είναι δομημένη σε κατηγορίες για εύκολη αναζήτηση από τους χρήστες, με κυριότερα πεδία τα εξής: Πολιτική, οικονομία, συνδικαλιστικά, ιδεολογικά, πολιτισμός, επιστήμη, τεχνολογία, περιβάλλον, υγεία, αθλητισμός.

 

Πρωτοσελιδο

 

Subscribe

 

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Gnomionline Newspaper:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.

 

Επικοινωνια

 • Λουτρακίου 3Β,2027,Στρόβολος
 • ΤΗΛ: 22311873 , FAX: 22316793
 • gnomi.newspaper@cytanet.com.cy
Top